Jarząb amerykański
Sorbus americana Marshall
Ang.: American mountain ash


Data modyfikacji: 19 lutego 2017


 
Synonimy. Aucuparia americana (Marshall) Nieuwl., Pyrus americana (Marshall) DC., Pyrus americana (Marshall) Spreng., Sorbus riparia Rafin., Sorbus pumilus Rafin., Sorbus microcarpa Pursh.

Występowanie. Naturalne stanowiska tego gatunku znajdują się we wschodniej części Ameryki Północnej - w Kanadzie i USA.

Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 29 lipca 2015. Miała wysokość 65 cm. Szczepienie na wysokości 8 cm.