Jałowiec płożący Hughes
Juniperus horizontalis Hughes


Data modyfikacji: 16 października 2007


 
Sadzonka pochodzi z Gospodarstwa Rolno-Szkółkarskiego p. Michalaków w Mariance Mroczeńskiej koło Kępna. Do Dębian została przywieziona 11 października 2007.