Irga pseudoambiguus
Cotoneaster pseudoambiguus


Data modyfikacji: 19 października 2008


 
Nasiona zostały zebrane w arboretum w Kudypach 25 września 2007 i 2 października 2008. Owoc zawiera zwykle 3 nasiona.