Golteria shallon
Gaultheria shallon


Data modyfikacji: 14 września 2016

Dębiany. Owoce i nasiona pochodzą z ogrodu botanicznego w Glasgow (28 sierpnia 2016). Owoce mają smak słodki i nasiona jak w borówkach. Kwiaty też są podobne. Dzięki spostrzegawczości i uprzejmości pani Wioletty wiem, że jest to golteria shallon..