Głóg nietypowy
Crataegus ×anomala  Sarg.
Ang.: Arnold hawthorn


Data modyfikacji: 14 kwietnia 2018

Pochodzenie. Mieszaniec C. intricata × C. mollis.

Opis. Owoce zawierały po 4-5 nasion.

Dębiany. Owoce pochodzą z ogrodu botanicznego w Hemeius w Rumunii (6 września 2017).