Głóg jednoszyjkowy
Crataegus monogyna Jack., Crataegus oxyacantha var. praecox hort. ex Loudon


Data modyfikacji: 15 stycznia 2015


 
Dębiany. Głóg ten odnalazłem w okolicy budynków gospodarczych, w miejscu, gdzie dawniej była jakaś stodoła. Jest to kolejny gatunek żyjący w Dębianach, który udało mi się rozpoznać. Większe ilości tego głogu znalazłem w śródpolnych zadrzewieniach koło wsi, a także na nieużytkach, gdzie zaczął się mocno rozsiewać.