Głóg dwuszyjkowy 'Alboplena'
Crataegus laeviagata 'Alboplena'


Data modyfikacji: 10 lutego 2015


 
Dębiany. Roślina została znaleziona 23 lipca 2014 w Meraflor w Bartoszycach. Do gruntu została posadzona 1 sierpnia 2014. Rośnie naprzeciw północnego wejścia do środkowej części dworu, obok głogu 'Paul Scarlet'.