Dereń jadalny 'Swietłana'
Cornus mas 'Swietłana'


Data modyfikacji: 14 września 2015


 
Pochodzenie. *Odmiana wyhodowana w Arboretum Bolestraszyce. Uzyskana została przez wysiew nasion z krzewu rosnącego na Ukrainie. Nazwa odmiany nadana na cześć prof. Svitlany Klimenko, ukraińskiego botanika z Ogrodu Botanicznego im. Gryshka Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Prof. Klimenko zajmuje się naukowo rodzajem Cornus oraz innymi roślinami owocowymi, współpracuje z polskimi hodowcami i naukowcami, a także wygłasza referaty podczas "Festiwalów Derenia" w Bolestraszycach.

Opis. Krzew o rozłożystym pokroju. Owoce dojrzewają w połowie września, rownomiernie, szybko opadają. Owoce duże, kształtu gruszkowatego, ciemnowiśniowej barwy, o średniej masie 3,5 g i średniej długości 24 mm. Masa pestki wynosi średnio 14% masy owocu. Zawartość: witamina C 20 mg%, cukry 14%, kwasy 2,5%. Owoce mają smak słodko-kwaskowaty. Nadają się do bezpośredniedo spożycia, a także na prztwory, np. nalewki, kompoty.

Dębiany. Roślina została kupiona 13 września 2015 podczas Międzynarodowego Festiwalu Derenia w Arboretum Bolestraszyce. Miała wysokość 84 cm. Do gruntu została posadzona 22 września 2015. Rośnie w ogródku, w czwartym rzędzie na prawo od alejki, na pozycji 7 od strony rowka, między odmianami 'Byłda' i 'Raciborski'.*Opis pochodzenia i cech odmiany na podstawie informatora wydanego przez Arboretum i Zakład Fizjografii Bolestraszyce, 2015.