Dereń jadalny 'Paczoski'
Cornus mas 'Paczoski'


Data modyfikacji: 28 września 2015


 
Pochodzenie. *Odmiana wyhodowana w arboretum w Bolestraszycach, zgłoszona do rejestracji. Pochodzi z wysiewu nasion zebranych z krzewów odnalezionych w starych parkach dworskich. Nazwa odmiany nadana została na cześć botanika, Józefa Paczoskiego (1864-1942), który zajmował się badaniem Puszczy Białowieskiej, był twórcą podstaw fitosocjologii. Był on profesorem Uniwersytetu Poznańskiegi i Polskiej Akademii Umiejętności.

Opis. Pokrój rozłożysty, przeciętna siła wzrostu. Owoce wydłużone, kształtu butelkowatego, czerwone. Średnia masa owocu 3,0 g, średnia długość 26 mm. Zawartość cukrów 13%, witaminy C 43 mg%, kwasów 2,7 %. Średni udział pestki w masie owocu 14 %. Owoce dojrzewają nierównomiernie od pierwszej połowy września. Okres zbioru długi, nawet dwa miesiące. Owoce nadają się do bezpośredniego spożycia i na przetwory.

Dębiany. Roślina pochodzi ze szkółki Carya z Milanówka. Zamówiona została 3 września 2013, a przysłana 8 października 2013. Drzewko szczepione, wysokości 86 cm.  Do gruntu zostało wysadzone 12 października 2013. Rośnie w rzędzie od strony domu nr 3, posadzone jako siódme z kolei, między odmianami 'Dublany' i 'Ekzoticznyj'.

*Opis pochodzenia i cech odmiany na podstawie informatora wydanego przez Arboretum i Zakład Fizjografii Bolestraszyce, 2015.