Dereń jadalny (d)
Cornus mas


Data modyfikacji: 3 października 2015


  Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo ze Szkółki Cornus. Przysłana została 29 września 2015. Miała wysokość 81 cm. Do gruntu została posadzona następnego dnia. Rośnie w ogródku trzecim rzędzie dereni na prawo od alejki, na pozycji 13 od strony rowka z wodą, między odmianami 'Semen' i 'Happy Face'.