Dąb węgierski
Quercus frainetto Ten.


Data modyfikacji: 19 marca 2016


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 18 czerwca 2015. Miała wysokość 61 cm.