Cis pośredni 'Mecenas'
Taxus x media 'Mecenas'


Data modyfikacji: 18 maja 2011


 
Dębiany. Cis znaleziony 21 lipca 2010 w PUDIZie w Olsztynie. Posadzony koło kurnika następnego dnia.