Cis pospolity 'Nissen's Corona'
Taxus baccata 'Nissen's Corona'


Data modyfikacji: 23 kwietnia 2017

Dębiany. Roślina została znaleziona 4 kwietnia 2017 w sklepie ogrodniczym Mera Flor w Bartoszycach. Do gruntu została posadzona 9 kwietnia 2017. Rośnie na południe od odstojników, i na zachód od magnolii parasolowatej, obok cisa pospolitego 'Silver Queen'.