Cis japoński 'Capitata'
Taxus cuspidata 'Capitata'


Data modyfikacji: 15 marca 2014


  Porcja nasion przysłana została z Florpaku 9 lutego 2011, a następna 10 marca 2014. Nasiona pochodzą z USA.