Chmielograb wirginijski
Ostrya virginiana K. Koch


Data modyfikacji: 19 marca 2015

 
Występowanie. Chmielograb wirginijski pochodzi z Ameryki Północnej.

Opis.  Drzewo wolno rosnące. Liście podobne są do liści grabu. Jesienią przebarwiają się na żółto. Kwiaty białe, w gronach, podobne do szyszek chmielu, pojawiają się latem, a jesienią brązowieją i pozostają na drzewie przez zimę.

Uprawa. Odporność na mróz - strefy 5B-8B USDA, czyli może rosnąć na terenie całej Polski. Osiąga wysokość do 15 m i szerokość korony do 10 m. Gleba powinna być żyzna lub przeciętna, niezbyt mokra, dobrze zdrenowana, o odczynie obojętnym. Toleruje stanowiska od słonecznego po cieniste.

 
Dębiany. Sadzonka pochodzi  z Gospodarstwa Szkółkarskiego w Zawadzie Nowej koło Policznej. Przysłana została 26 lutego 2009.