Bukan Menziesa
Nothofagus menziesii (Hook.f.) Oerst.
Ang.: Silver Beech, Menzies Beech


Data modyfikacji: 1 września 2016


 
Synonimy. Lophozonia menziesii (Hook.f.) Heenan & Smissen, Fagus menziesii Hook.f.

Występowanie. Gatunek pochodzi z Nowej Zelandii. Występuje na Wyspie Północnej i Wyspie Południowej, na południe od równoleżnika 37. Spotykany jest od dolin po piętro subalpejskie.

Opis. Rośnie w formie drzewa w dolinach, a na stanowiskach położonych wysoko w górach rośnie w formie krzewu.

Uprawa. Odporność na mróz - strefy 8-11 USDA, czyli w polskim klimacie wymarza. Lubi stanowisko słoneczne i wilgotną glebę.

Dębiany. Kilka drobnych samosiewów zostało wygrzebanych 29 sierpnia 2016 z leśnej drogi, spod starego drzewa w arboretum w Kilmun w Szkocji.