Brzoza pożyteczna 'Long Trunk'
Betula utilis 'Long Trunk'


Data modyfikacji: 2 września 2015


 
Pochodzenie. Odmiana została wyselekcjonowana w Wielkiej Brytanii w 2002 roku.

Opis. Charakteryzuje się białą korą, tak jak odmiana 'Doorenbos' oraz parasolowatym, zwisającym pokrojem, przypominającym popularną odmianę 'Youngii' brzozy brodawkowatej. Rośnie dość szybko i osiąga wysokość do 5 m, a także podobną szerokość. Ostateczna wysokość zależy od sposobu prowadzenia rośliny. Jeżeli przewodnik będzie prowadzony przy paliku, wtedy drzewko będzie wyższe. Odmiana posiada duże, ciemnozielone, błyszczące liście, długości do 10 cm.

Uprawa. Stanowisko powinno być słoneczne. Drzewo tolerancyjne na rodzaj gleby i jej wilgotność, odporne na polskie mrozy (do strefy 5B USDA). Nadaje się do małych ogrodów, parków miejskich, parków krajobrazowych. Można sadzić je na brzegu zbiorników wodnych. Może też rosnąć w dużych pojemnikach na tarasach czy balkonach.

Dębiany. Drzewko kupione 14 września 2009 w PUDIZie w Olsztynie. Do gruntu zostało posadzone 24 października 2009. Rośnie niedaleko kurnika, koło miejsca na ognisko. Drugie drzewko zostało posadzone do gruntu 4 maja 2013 przy rowku z wodą, naprzeciw domu nr 2. Sześć kolejnych drzewek zostało kupionych 20 i 22 października 2014 na stoisku ogrodniczym Praktikera w Olsztynie.