Brzoza brodawkowata 'Spider Alley'
Betula pendula 'Spider Alley'


Data modyfikacji: 16 czerwca 2015


 
Dębiany. Roślina została kupiona od sprzedawcy Allegro myfcia1. Przysłana została 18 czerwca 2014. Do gruntu została posadzona 22 czerwca 2014. Rośnie przy alei smakołyków, za mostkiem, po prawej stronie, obok świerka syberyjskiego.