Brzoza brodawkowata
Betula pendula Roth., betula verrucosa Ehrh.


Data modyfikacji: 24 stycznia 2016


 
Dębiany. W Dębianach zachowało się niewiele starych, wielkich brzóz. Dawniej droga biegnąca przez Dębiany, prowadząca do Łabędnika, obsadzona była brzozami. Była to aleja brzozowa. Jednak w miarę upływu lat brzozy te były wycinane na opał.

W sadzie, w gąszczu chaszczów, pośród samosiewów wierzby iwy wyrosły również brzozy. Wierzby pousuwałem, a brzozy zostały. Rosną teraz cztery brzozy w towarzystwie drzew owocowych.