Berberys Chopina 'Mazurek'
Berberis chopinii 'Mazurek'


Data modyfikacji: 29 lutego 2016


  Dębiany. Berberysa tego wygrzebałem 25 lipca 2008 w centrum ogrodniczym Ol-Flora w Wójtowie koło Olsztyna. Na stałe miejsce pośród innych berberysów został posadzony dwa dni później.