Azalia 'Toucan'
Rhododendron 'Toucan'


Data modyfikacji: 5 stycznia 2017


 
Dębiany. Roślina została kupiona 21 lipca 2015 w Arboretum SGGW w Rogowie. Miała wysokość 43 cm. Do gruntu została posadzona 27 września 2015. Rośnie na wrzosowisku naprzeciw okna od łazienki, między modrzewiem europejskim 'Horstman Recurved' a azalią 'Mount Saint Helens'.