Starsza część dworu widziana od strony stawu (maj 2006)