Oszklone okno po wstawieniu w miejsce desek, porwanych folii i zielska (listopad 2005)