Jedna z piwniczek po wstawieniu okna (listopad 2005)