Jeden z budynków gospodarczych chylący się ku ruinie (październik 2005)