Zabezpieczane uszkodzonego fragmentu ściany (wrzesień 2005)