Święta Lipka


Ostatnie zmiany: 6 grudnia 1999

Święta Lipka jest małą wioską położoną jest pomiędzy Kętrzynem a Reszlem, na wąskim przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami. Jest to słynne miejsce pielgrzymkowe.