Skansen - urządzenia


26 września 2006

Na stronie tej można będzie zobaczyć różne urządzenia spotykane w dawnych domach i gospodarstwach.


Sieczkarnia - do cięcia słomy na paszę. Kupiona 26 lipca 2006 roku w Dobrym Mieście. Na kole jest napis "PERLIS BIS LOCHOW REPRODUCTION ENGLAND". Więcej...