Stolik dębowy

Data modyfikacji: 19 października 2022

Stolik został wypatrzony 4 lutego 2022 w Kopalni Skarbów w Grajwie koło Giżycka. Miał pełnić rolę konsoli przy lustrze, okazał się za wąski.


Stolik zmieniał miejsce pobytu i w końcu zagościł w pokoju na piętrze, w południowo-zachodnim narożniku domu.