Piwnica pod korytarzem

Data modyfikacji: 3 października 2022

Po wybudowaniu nowego dworu piwnice obu budynków były ze sobą połączone. Jednak zmiana charakteru domu po wojnie spowodowała również zmiany w układzie piwnic. Podział obu budynków na wiele mieszkań spowodował również zmiany w piwnicach. Kilka przejść zostało zamurowanych. Właściciel mieszkania w nowym dworze, stykającego się ze ścianą starego dworu, miał oddzielne wejścia z zewnątrz do pomieszczeń piwnicznych i po zamurowaniu trzech otworów drzwiowych wydzielił swoją część z całości. Dopiero gdy udało mi się dokupić resztę mieszkań, mogłem  ponownie otworzyć przejścia przez całą piwnicę, tak jak było to bezpośrednio po wybudowaniu nowego dworu. Dzięki zakupieniu młota udarowego stało się możliwe rozkruszenie tych murów. Zrobiłem to w maju 2019 roku.Częściowo już otwraty koniec korytarza po stronie zachodniej. Za murem jest już piwnica w nowym dworze. Po prawej stronie wejście do pomieszczenia z cementową wanną na mięso, a po lewej stronie wejście do piwnicy pod łazienką.


Czerwiec 2019. Mur rozgradzający piwnice jest już usuniety. Można już przejść piwnicami przez całą długość budynków.