Okienka piwniczne

Data modyfikacji: 14 grudnia 2005

W większości są zniszczone, ale w niektórych miejscach zachowały się jeszcze oryginalne, mogące służyć za wzór przy renowacji domu.