Niemcy 2018
Notatki z podróży do Niemiec i Francji, 15-28.10.2018


Ostatnie zmiany: 21 października 2018

Regensburg - czasy starożytne

Miasto liczy już ponad 2 tysiące lat i można znaleźć jeszcze elementy budowli z czasów starożytnych. Za czasów Marka Aureliusza, w roku 179 n.e. utworzony został tu obóz wojskowy, w którym zakwaterowanych było do 6000 żołnierzy.