Wiosenne porządki. Olsztyn-Kortowo, 25 kwietnia 2006.