Struktury - dachówki, cegły i drewno. Dębiany, 23 kwietnia 2006.