Struktury - kwitnąca leszczyna. Dębiany, 22 kwietnia 2006.