Kot Ryszard - barwy ochronne. Dębiany, 22 kwietnia 2006.