Kot Ryszard - dachowiec. Dębiany, 22 kwietnia 2006.