Jesień w pasiece. Olsztyn-Kortowo, 28 października 2005.