Dzikie wino. Olsztyn-Kortowo, 11 października 2005.