Owoce pigwy pospolitej. Dębiany, październik 2006.