Widok na podwójne drzwi od strony sieni. W głębi przez
drzwi wejściowe widoczny staw pokryty śniegiem.