Wierzba czarna
Salix nigra


Data modyfikacji: 2 stycznia 2016


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 20 sierpnia 2015. Miała wysokość 80 cm. Do gruntu została posadzona 30 sierpnia 2015, na zboczu, naprzeciw południowego wejścia do środkowej części dworu, obok wierzby purpurowej 'Nancy Sauders'. W kwietniu 2016 zauważyłem, że wierzba jest przechylona. Korzenie wierzby zostały całkowicie zżarte, prawdopodobnie przez karczownika. Roślinę wykopałem, przyciąłem nisko nad korzeniem i posadziłem do doniczki, a gałązki pociąłem na sztobry i również posadziłem do doniczek.