Klon Maksymowicza (trójlistkowy, nikkoński)
Acer maximowiczianum Miq., Acer nikoense Maxim.


Data modyfikacji: 19 lutego 2015


  Dębiany. Drzewo zostało kupione 21 sierpnia 2014 w Arboretum SGGW w Rogowie. Posadzone zostało do gruntu 24 sierpnia 2014. Rośnie za rowkiem, naprzeciw obory, w rzędzie klonów, obok klona winolistnego.