Jarząb pospolity 'Krasawica'
Sorbus aucuparia 'Krasawica'


Data modyfikacji: 22 lutego 2017


 
Dębiany. Drzewko zostało znalezione 4 września 2013 w Mera Flor w Bartoszycach. Drzewko szczepione, wysokości 123 cm.