Jarząb 'Dodong'
Sorbus 'Dodong'


Data modyfikacji: 17 czerwca 2015


 
Dębiany. Roślina została kupiona 21 listopada 2014 w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych J.B. Szmit w Pęchcinie koło Ciechanowa. Roślina szczepiona, wysokości 156 cm, doniczka 5-litrowa. Do gruntu została posadzona 22 listopada 2014. Rośnie na górce, po lewej stronie alei smakołyków, jako czwarty jarząb z kolei, między jarząbem pospolitym 'Fingerprint' a jarząbem pospolitym 'Rosina'.