Jarząb brzęk
Sorbus torminalis (L.) Crantz, Crataegus torminalis L., Pyrus torminalis (L.) Ehrh


Data modyfikacji: 10 stycznia 2017

Rozmnażanie. Nasiona należy stratyfikować 60 dni w temperaturze 5°C i siać do gruntu w kwietniu. Niestratyfikowane nasiona wysiane do gruntu przelegują przez rok. Gdy siewki są wystarczająco duże, należy przepikować je do oddzielnych doniczek.

Dębiany. Porcja nasion 10 g została zamówiona w Dendronie 19 marca, a przysłana 26 marca 2010. Nasiona pochądzą z Węgier, żywotność 80%, czystość 95%. Druga porcja pochodzi z Arboretum SGGW w Rogowie. Zamówiona została 3 stycznia 2016, a przysłana 8 stycznia 2016, porcja 2,8 g, 104 nasiona. Wysiane zostały do doniczki 23 stycznia 2016 po uprzednim moczeniu w wodzie przez dobę i wstawione do zimnej piwnicy do stratyfikacji. Na początku maja doniczka została wystawiona na zewątrz i po kilku dniach pojawiły się siewki.