Fotergilla amerykańska 'Blue Shadow'
Fothergilla major 'Blue Shadow'


Data modyfikacji: 24 lutego 2015


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Roślin Świat Roślin Liściastych. Przysłana została 3 października 2014. Miała wysokość 23 cm.