Dereń 'Rutgan' STELLAR PINK®
Cornus x rutgersensis 'Rutgan' STELLAR PINK®


Data modyfikacji: 29 lutego 2016


 
Dębiany. Roślina została kupiona 5 marca 2015 wysyłkowo ze szkółki Mystkowski Krzewy Ozdobne. Przysłana została 14 kwietnia 2015. Roślina szczepiona, wysokości 26 cm, w doniczce P9. Do gruntu została posadzona 4 czerwa 2015. Rośnie na południe od nowszej części dworu, w pobliżu klonów palmowych, w rzędzie dereni, jako pierwszy od strony zachodniej.