Cis
Taxus


Data modyfikacji: 6 sierpnia 2010


 
Cis ten jest prezentem z Ełku. Przywieziony został do Dębian 21 lipca 2011, a posadzony koło kurnika dwa dni później.