Berberys orientalis
Berberis orientalis Schn.


Data modyfikacji: 8 lutego 2017

Dębiany. Porcja nasion została zamówiona w Arboretum SGGW w Rogowie, która została przysłana 1 lutego 2017, 123 owoce o masie 2,7 g. Owoce zawierały po jednym nasionie.